Home

cover 1 copy
6b5b2b0576c0c2a79546987b170b23be
cover 1

تازه ها:

۱۴۰۱/۰۱/۰۸

هر دو اپلیکیشن کتابهای فوق در اپ استور اپل آپدیت شدند

.

۱۴۰۱/۰۱/۰۸

هر دو اپلیکیشن در گوگل پلی و کافه بازار آپدیت شدند

.

۱۴۰۱/۰۱/۱۸
😏...آماده سازی کتاب سوم برای نشر... و مذاکره برای یافتن یک ناشر معتبر

News:

28/03/2022

Both applications are now updated in Apple app store.

.

28/03/2022

Both applications are now updated in Google play.

.

08/04/2022
Preparing my third book for publishing ... looking for a good publisher 😏