اپ و گپ /App & Gap

Do bayt

گزیده شعرها

منتخبی از شعرهای داود صفدریان در سه دفتر مذکور به انتخاب جناب پرویز بیگی حبیب آبادی صاحب امتیاز انتشارات فصل پنجم و توسط این انتشارات چاپ و منتشر گردیده است

وکتور-اسلیمی-حاشیه- ۲۲۲

 اپلیکیشن رایگان شعرهای داود  صفدریان برای آیفون و موبایلهای اندرویدی و انواع تبلتها در دسترس همگان قرار دارد

You can find all Safdarian poems in one application named "SAFDARIAN"; this application could be downloaded via below links and from the app stores:

وکتور-اسلیمی-حاشیه- ۲۲۲

 

عکس  

صفدریان همچنین دستی بر آتش عکس دارد و هرازگاهی عکسهایی ثبت و در صفحه اینستاگرام خود منتشر می نماید که بیشتر عکاسی طبیعت و زندگی روزمره است. با هم نگاهی به چند عکس از او می اندازیم

 Photography:

 

Davoud Safdarian is also interested in amateur photography taking and publishing his photos mainly from nature and social issues posting in his Instagram page created only for the photos; let's have a look at some of them: